Zorgspectrum, locatie Hof van Batenstein en De Plataan

Adres
Hof van Batenstein 1
Vestigingsplaats
Nieuwegein
Telefoon
Toon telefoonnummer
Fax
Toon faxnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Website
http://www.zorgspectrum.nl
Omschrijving
Zorgspectrum is een organisatie die mensen ondersteunt met één of meerdere progressieve chronische aandoeningen, met name vanwege het ouder worden, en die daardoor beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Die ondersteuning bieden wij in eigen zorglocaties in het Utrechtse Lekstroomgebied en bij mensen thuis. Daarnaast bieden wij eveneens steun aan mantelzorgers, familie en vrienden die de gevolgen van deze aandoening(en) van hun naaste ondervinden.

Als maatschappelijke onderneming werken we van harte samen met alle andere zorg- en welzijn ketenpartners, met overheden, burgers en belangenorganisaties, de onderwijssector en de media.

Bij Zorgspectrum werken momenteel circa 1450 professionals en zo'n 600 vrijwilligers in de vaak complexe en multidisciplinaire praktijk van onze advisering, hulp-, zorg- en dienstverlening aan cliënten in en om Houten, Nieuwegein en Vianen.

Hof van Batenstein en De Plataan
Hof van Batenstein en De Plataan in Vianen zijn twee van onze zorglocaties. Daarnaast leveren wij via Zorg Thuis ook ondersteuning bij mensen thuis. Hof van Batenstein is een nieuw multifunctioneel centrum in Vianen, waarvan het woonzorgcentrum deel uitmaakt. In het gebouw zijn verder nog huisartsen, een fysiotherapiepraktijk en een apotheek gevestigd. Mensen kennen en ontmoeten elkaar in het 'Grand Café', waar u voor allerlei activiteiten terecht kunt, maar ook voor een kopje koffie en een lekkere en gezonde maaltijd.

De Plataan in Vianen is voor Zorgspectrum het eerste ‘stand alone’ appartementencomplex. Dat wil zeggen: een woonvorm in een wijk, dus niet in het woonzorgcentrum Hof van Batenstein. Woningbouwcorporatie Lekstedewonen is de verhuurder van appartementencomplex De Plataan. In De Plataan zijn er vier groepswoningen voor kleinschalig beschermd wonen. Dit zijn woningen voor dementerende senioren.

Activiteiten en vrijwilligers
In Hof van Batenstein zijn cliënten welkom om deel te nemen aan verschillende activiteiten. Er zijn verschillende sociale en (re)creatieve mogelijkheden. Een aantal activiteiten wordt georganiseerd voor bepaalde doelgroepen. Voor deze activiteiten zijn vrijwilligers sinds jaar en dag niet meer weg te denken binnen onze organisatie. Zij vervullen een bijzondere en gewaardeerde rol en verlenen hun medewerking aan tal van activiteiten. Bijvoorbeeld voor een gezellig bezoekje, thuis in uw appartement, er op uit gaan (winkelen, wandelen, internetten, enzovoorts). Wij zijn trots op het grote aantal vrijwilligers dat zich inzet voor onze bewoners.

Onze Missie
Zorgspectrum wil een maatschappelijk onderneming zijn die blijvend waarde toevoegt aan de lokale samenlevingen in haar werkgebied, dit door met zorg en dienstverlening bij te dragen aan de kwaliteit van leven van, vooral oudere, inwoners die beperkingen ervaren in hun functioneren als gevolg van ziekte en / of een handicap. Zorgspectrum wil dat haar zorg- en dienstverlening bereikbaar is voor alle maatschappelijke geledingen en wil zo bijdragen aan een gezonde samenleving.

Onze Visie
De toegewijde en betrokken vakmensen van Zorgspectrum hebben oog voor u, met een vakbekwame blik. Oog voor wie u bent. Oog voor wie u lief is. Oog voor uw vraag naar zorg en ondersteuning. Deze belofte inspireert ons en is bepalend voor onze houding en ons gedrag! U mag ons er ook op beoordelen.
In onze samenleving staan de individuele wensen en behoeften van mensen meer en meer centraal. Nagenoeg iedereen wil zo lang mogelijk zijn of haar zelfstandigheid, zeggenschap, eigen regie behouden. En als Zorgspectrum doen we ons uiterste best om hier rekening mee te houden en op in te spelen. Individuele zorg is dus 'vraaggestuurde' zorg, waarbij wij open staan voor ieders waarden, normen en gebruiken, voor de eigen leefstijl van iedere cliënt.
Afbeelding over Bezoekvrijwilliger gevraagd!
De Hagen

Bezoekvrijwilliger gevraagd!

Zorgspectrum, locatie Hof van Batenstein en De Plataan

Op onze locatie Hof van Batenstein zoeken we een bezoekvrijwilliger voor een bewoonster van een woning voor een kleine groep mensen...

Afbeelding over Wil jij met onze cliënten naar de markt?
De Hagen

Wil jij met onze cliënten naar de markt?

Zorgspectrum, locatie Hof van Batenstein en De Plataan

We zijn blij dat je op deze vacature hebt geklikt, want we hopen natuurlijk dat je ook komt helpen. In Hof van Batenstein bezoeken w...

Afbeelding over Kom jij samen met onze bewoners fietsen?
De Hagen

Kom jij samen met onze bewoners fietsen?

Zorgspectrum, locatie Hof van Batenstein en De Plataan

Samen sportief genieten in de gezonde buitenlucht…wil jij dit ook? ZorgSpectrum, locatie Hof van Batenstein is op zoek naar nieuwe...

Afbeelding over Wil jij vrijwilliger bij ons worden?
De Hagen

Wil jij vrijwilliger bij ons worden?

Zorgspectrum, locatie Hof van Batenstein en De Plataan

Bij ZorgSpectrum koesteren we onze vrijwilligers. We zien wat hun tijd en aandacht doet met onze cliënten en bewoners. Ze gaan samen...

Afbeelding over Bent u die gezellige huiskamer vrijwilliger?
De Hagen

Bent u die gezellige huiskamer vrijwilliger?

Zorgspectrum, locatie Hof van Batenstein en De Plataan

We vinden het bij ZorgSpectrum belangrijk dat bewoners activiteiten kunnen blijven doen die ze leuk vinden en die voor hen belangrij...

Afbeelding over Wil jij ons komen helpen op het Dagcentrum ?
De Hagen

Wil jij ons komen helpen op het Dagcentrum ?

Zorgspectrum, locatie Hof van Batenstein en De Plataan

Voor locatie Hof van Batenstein zijn we op zoek naar gastvrouwen/gastheren die ons willen ondersteunen op het Dagcentrum “Buitenhof”...

Organisatie logo Zorgspectrum, locatie Hof van Batenstein en De Plataan